Nabożeństwo Drogi Krzyżowej -do indywidualnego rozważania.

Zachęcamy do indywidualnej modlitwy, szczególnie dziś, odmawiając Drogę Krzyżową. (Rozważania zaczerpnięte ze strony internetowej Parafii św. Stefana w Lipnicy Małej) Droga Krzyżowa o Miłosierdzie Boże dla Mnie i dla Bliźnich Panie Jezu. Wyznaję, że Twoja męka bolesna, Twoja ofiara na krzyżu jest źródłem wszelkiego Miłosierdzia Bożego, które może przyjść na świat, jeśli nie będę stawiał […]