Dekret dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.