Uroczystość Objawienia Pańskiego

W Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli,   na każdej Mszy św. święciliśmy kadzidło i kredę.

Boże, jedyna i wieczna Światłości, Ty przyprowadziłeś Mędrców do swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad królami, a oni uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary.

Pobłogosław ✠ tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy stawali się coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają.

Pobłogosław ✠ to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi modłami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy (napełnione dzisiaj wonią kadzidła) będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawiać nam Ciebie. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Informacje

WAŻNE! Dekret Ks. Arcybiskupa

List ze wskazaniami duszpasterskimi Metropolity Krakowskiego na ostatni etap Wielkiego Postu.-można przeczytać pod podanym linkiem na stronie Diecezji Krakowskiej, lub poniżej: Umiłowani Bracia i Siostry!

Informacje

Informacje dla Parafian -29.03.2020r.

1. W niedziele uczestniczymy we Mszach św. przez TV, radio, internet. Na Msze św. w parafii niech przyjdą ci, którzy zamówili intencje tak, aby nie