Zagrody nasze widzieć przychodzi.

widok z balonuW Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało, w procesji eucharystycznej przejdziemy do 4-ech ołtarzy, by uwielbić Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i wyznać naszą wiarę w Jego prawdziwą obecność wśród nas pod postaciami chleba i winna.

W Liście apostolskim na Rok Wiary, PORTA FIDEI, papież Benedykt XVI napisał: „Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni 
i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją… Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej 
i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary” (por. PF 9).

Msza św. o godz. 10.00 a po niej procesja eucharystyczna. (zobacz zdjęcia).

Informacje

Boże Narodzenie 2021

Pasterka w kościele parafialnym o 22.30, w kaplicy w Harkabuzie o 24.00.W niedzielę Świętej Rodziny (26 grudnia) o g.11.15 Msza Św. dla jubilatów 25. i