Alleluja! Jezus żyje!

Wszelkiego błogosławieństwa od zmartwychwstałego Pana. Tak przezywaliśmy Triduum Paschalne. Zobacz galerę.