Boże Ciało w naszej parafii.

Trasa procesji Bożego Ciała w tym roku będzie w Harkabuzie: od kaplicy na granicę w stronę Raby Wyżnej i z powrotem do kaplicy. I ołtarz będzie przy wejściu na posesję p. Szyszków – ubierają go mieszkańcy Harkabuza od nr 46 do 60,II ołtarz na granicy, na parkingu – ubierają go mieszkańcy Harkabuza od nr 61 […]