29 czerwca 2020r. mija 50 lat od odprawienia pierwszej Mszy świętej w kaplicy w Harkabuzie.

Pierwszą Mszę święta w kaplicy w Harkabuzie odprawił ówczesny ks. Proboszcz – ks. Józef Czekaj. Było to 29 czerwca 1970 roku o godz. 15.00.

            Do tej poty narosło wiele „legend” o pierwszej Mszy św. w kaplicy. A to, że ks. Kardynał sprawował Mszę świętą w czasie wizytacji parafii Podwilk, kiedy odwiedzał Harkabuz, przy zaciemnionych oknach; a to po zakończonej wizytacji; że był nieoficjalnie przed wizytacją…..  Żadne z nich nie miały miejsca! W sprawozdaniu powizytacyjnym dotyczącym parafii Podwilk nie ma wzmianki o takim wydarzeniu, każda inna odprawiona Msza świętą jest wspomniana, (nie wszystkie odprawiał Ks. Kardynał) podobnie jak nabożeństwa i spotkania z wiernymi. Dlaczego więc Wizytujący nie zaznaczył  takiego wydarzenia bądź co bądź ważnego.  Po drugie, wczytując się w program wizytacji nie było fizycznie na nią czasu. Ksiądz Kardynał w czasie wizytacji wyjechał do Bogucic w diecezji opolskiej, gdzie 23 czerwca 1970 roku o godz. 8.00 odprawiał Mszę święta z kolegami-księżmi, z którymi studiował, (możemy o tym przeczytać w „Kalendarium życia Karola Wojtyły” opracowanego przez ks. A. Bonieckiego)    i wrócił na popołudnie, by dalej kontynuować wizytację, min. wtedy pojechał do Podsarnia i Harkabuza.

            Argumentem za datą 29 czerwca 1970 roku, jako dniu odprawienia pierwszej  Mszy świętej w kaplicy w Harkabuzie, jest relacja p. Józefa Możdżenia, który pamięta to wydarzenie. Opowiada: „Pamiętam dokładnie: tego dnia (29.VI.1970 r.) razem z ojcem byliśmy w Podszklu załatwiać coś z drzewem i spieszyliśmy się do domu, bo o 15.00 miała być Msza święta w kaplicy. Było to święto świętych Piotra i Pawła…”.

            29 czerwca 2020 roku minęła 50 rocznica oddania kaplicy Panu Bogu,  jako miejsca świętego, miejsca spotkania człowieka z Bogiem…

Informacje

I parafialne czytanie Pisma Św.

W ramach 16 Tygodnia Biblijnego, który przeżywamy w tym tygodniu , zapraszamy na I Parafialne Czytanie Pisma Świętego. Rozpoczynamy we środę 17 kwietnia 2024r. od

Informacje

Czytanie pisma św. w naszej parafii.

W ramach 16 Tygodnia Biblijnego, który obchodzimy od 14 do 20 kwietnia tego roku, będziemy wspólnie czytać fragmenty Pisma św. we środę 17 i czwartek