Alleluja! Jezus żyje!

Wszelkiego błogosławieństwa od zmartwychwstałego Pana.

Tak przezywaliśmy Triduum Paschalne. Zobacz galerę.