Drugi miesiąc nowenny przed misjami.

W I-wszy czwartek marca (05.03.2015r.) rozpoczniemy drugi miesiąc nowenny przygotowującej nas do misji parafialnych. Na modlitwę do naszego patrona św. Jana Pawła II i adorację Najświętszego Sakramentu zaproszeni są szczególnie parafianie z ról: Oprządkowa, Firkowa, Kierpcowa, Maślanowa. To oni podejmą „dyżur modlitewny” w tym miesiącu, zaś wszyscy jesteśmy zachęceni do pomocy potrzebującym z naszej wspólnoty.

Informacje

II DNI PAPIESKIE

Podajemy program II Dni Papieskich w naszej parafii.