Gloria, gloria!! Bog się rodzi.

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:  dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.  A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. (Łk 2,10-14) – I oto przeżywamy czas Bożego Narodzenia, chwile szczególne dla naszej wiary – wszystkim Parafianom, Gościom…. składam najserdeczniejsze życzenia, abyśmy w tych dniach z odnowiona wiarą, czystymi sercami  i ufnością przyjęli tajemnicę przyjścia Boga na świat, a radość, która napełnia nasze serca, niech zostanie w nich na zawsze i uczyni nas świadkami prawdy o wcielaniu Boga. Niech w nadchodzącym roku każdy z nas dozna Bożego Miłosierdzia i niech sam będzie miłosierny.

ks. Leszek

Pasterka w kościele parafialnym o g.22.30, w kaplicy w Harkabuzie o g.24.00. Koncert kolęd w wykonaniu naszej scholi parafialnej 0 22.00

Jan Paweł II

Orawa ze ŚW. Janem Pawłem II

Watra Pamięci – zapraszamy 2 kwietnia 2023roku (niedziela) na godzinę 20.30 na parking na granicy Harkabuza i Raby Wyżnej, na Szlak Papieski. Rozpalimy „watrę pamięci”