Jubileusz 50-lecia kaplicy MB Nieustającej Pomocy w Harkabuzie.

Dziś podczas odpustu parafialnego obchodziliśmy 50 lecie istnienia kaplicy
w Harkabuzie. Centralnym punktem uroczystości była suma odprawiona przez ks. prałata Piotra Sieję, który w lata 1976-1980  pracował jako wikariusz w parafii św. Marcina w Podwilku, do której administracyjnie należał Harkabuz i Podsarnie. 

          Sumista w kazaniu zaznaczył jak wielką rolę odgrywa w naszym życiu Matka Boża; jak w różnych momentach życia  doświadczamy jej opieki, jak ważne jest Jej nasze ofiarowanie siebie, naszych rodzin, parafii, Ojczyzny i Kościoła. 

            Wspominał początki swojej pracy duszpasterskiej  pod okiem ks. Józefa Czekaj – ówczesnego proboszcza; zaangażowanie mieszkańców Harkabuza w budowę i utrzymanie kaplicy; prowadzenie i koordynowanie rekolekcji oazaowych w Harkabuzie w latach 1977-1980.

            Przypomniał wielka troskę Ks. Kardynała Karola Wojtyły o młodzież oazaową, oraz jego pomoc dla gospodarzy, którzy byli szykanowani przez władzę komunistyczną za przyjmowanie uczestników wakacyjnych rekolekcji Ruch „Światło-Życie” tzw. oaz.

            Przywołał chwile spotkań młodzieży oazowej i mieszkańców Harkabuza  z Ks. Kardynałem Karolem Wojtyłą, który dwukrotnie odwiedził ich w czasie trwania rekolekcji wakacyjnych.  Było to 10 sierpnia 1977 roku i 2 lipca 1978 roku. Ks. Kardynał uczestniczył w tzw. pogodnym wieczorze i odwiedził domy gospodarzy, w których mieszkali oazowicze. 

            Zaapelował do słuchaczy, aby nadal trwali w mocnej wierze, kierowali się wartościami chrześcijańskimi w życiu, szczególnie zachęcał, aby ” rodziny żyły Bogiem”.

            Po uroczystej sumie był czas, aby wychowankowie, uczniowie, lektorzy, „swojego księdza katechety” mogli wspominać dawne chwile i dziękować za przekazane im  ponad 40 lat temu  wskazania i wartości, którymi starają się do dziś kierować w swoim życiu. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Informacje

Odpust parafialny w harkabuzie

Uroczystość odpustowa ku czci MB Nieustającej Pomocy w kaplicy w Harkabuzie odbędzie się 23 czerwca 2024r. Sumę Odpustową o g. 11.30 odprawi i kazanie wygłosi

Informacje

Dekanalne Prymicje – zdjęcia

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Dekanalnych Prymicji, które odbyły się 9 czerwca 2024r. w Podsarniu. (foto. Barbara Brenkus). Dekanalne Prymicje – zdjęcia.