Otwarta w każdy piątek po Mszy św. (oprócz I piątku), lub po wcześniejszym umówieniu.

Przydatne informacje

Chrzest Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić:
Akt urodzenia dziecka z USC, Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania.
Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę rolę.

Sakrament małżeństwa

Potrzebne dokumenty:

Dowód osobisty, Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu). Świadectwo ukończenia nauki religii. W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

W późniejszym terminie:

Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie). Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne tylko 3 miesiące).