Niedziela Biblijna -18.04.2021r.

Trzecia niedziela Wielkanocy przeżywana jest w Kościele jako Niedziela Biblijna. Jest to już 13 niedziela, w której Kościół zachęca do czytania Pisma Świętego. Rozpoczyna ona, także Tydzień Biblijny.

Oto fragmenty listu duszpasterskiego zachęcającego nas do czytania Słowa Bożego:

Przeżywając radość ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, rozpoczynamy w naszej Ojczyźnie XIII Tydzień Biblijny pod hasłem ?Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie? (J 6, 35). Dziś  również obchodzimy 5-te Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Chcemy w tych dniach pochylić się nad Pismem Świętym i głębiej sięgnąć do skarbnicy Słowa Bożego, aby na nowo usłyszeć Jego głos mówiący do nas. Pragniemy modlić się o dar właściwego rozumienia Pisma, aby lepiej poznać Chrystusa, pamiętając o tym, że ? jak uczy św. Hieronim ? ?nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa?.

Bóg, który przemawia ? jak przypomniał Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini ? daje się poznać człowiekowi ?w dialogu?. Bóg zwraca się do każdego człowieka i zachęca go oraz wzywa, by odpowiadając na Jego Słowo, włączył się w dialog miłości. Człowiek bowiem, który ?jest stworzony w Słowie i w Nim żyje (?), nie może zrozumieć samego siebie, jeśli nie otwiera się na ten dialog? (p. 22).

Również dziś Bóg zaprasza nas do dialogu miłości. Podobnie jak do zalęknionych uczniów, którzy nie otrząsnęli się jeszcze po tragicznych wydarzeniach Wielkiego Tygodnia, przychodzi do nas Jezus Chrystus ? zmartwychwstały, żyjący i wciąż obecny w swoim Kościele, który jest naszym domem. Tak jak w domu, w rodzinie On wsłuchuje się w nasze problemy, kłopoty i bolączki, które przedstawiamy Mu w ciszy serca na początku Mszy świętej. I podobnie jak wobec uczniów idących do Emaus (Łk 24,27), po wysłuchaniu naszych wypowiedzi, Jezus odpowiada nam w liturgii słowa. Te Jego wyjaśnienia są niezbędne, abyśmy rozpoznali Jezusa w sakramencie Eucharystii, ?przy łamaniu chleba? (Łk 24,35). Wsłuchajmy się uważnie w Jego głos. (…)

Rozpoczynający się XIII Tydzień Biblijny każe nam zrobić swoisty rachunek sumienia i zastanowić się nad naszym zaangażowaniem w czytanie, zgłębianie, poznawanie i głoszenie Słowa Bożego, które dokonuje się przede wszystkim poprzez świadectwo własnego życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Hasło tegorocznego Tygodnia Biblijnego: ?Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie? (J 6, 35).  przypomina nam, że mamy się karmić Słowem Boga, które jest wstanie zaspokoić wszelkie głody naszych serc.

Ale aby faktycznie spotkać Jezusa w Biblii i nim się nasycić  ? jak pisze św. Hieronim ? ?nie możemy nigdy sami czytać Pisma Świętego?. Ponieważ ?spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy. Biblia została napisana przez lud Boży i dla ludu Bożego, pod natchnieniem Ducha Miłości. Jedynie w (?) Jedności z Kościołem -Ludem Bożym, nieustannie ożywianym przez Miłość – możemy rzeczywiście dotrzeć (…) do istoty Prawdy, którą Bóg chce nam przekazać? na kartach Biblii.

Informacje

I parafialne czytanie Pisma Św.

W ramach 16 Tygodnia Biblijnego, który przeżywamy w tym tygodniu , zapraszamy na I Parafialne Czytanie Pisma Świętego. Rozpoczynamy we środę 17 kwietnia 2024r. od

Informacje

Czytanie pisma św. w naszej parafii.

W ramach 16 Tygodnia Biblijnego, który obchodzimy od 14 do 20 kwietnia tego roku, będziemy wspólnie czytać fragmenty Pisma św. we środę 17 i czwartek