Niedziela ze Św. JP II

Kolejny już raz – 11 grudnia 2022 r. – przeżywaliśmy „Niedzielę ze św. JP II”, poznając jego nauczanie, wypraszając za jego przyczyną potrzebne łaski i tym samym lepiej przeżywając czas tegorocznego Adwentu.

A oto, niektóre fragmenty nauczania św. JP II o rodzinie.:

Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach”    

„Stawszy się rodzicami, małżonkowie otrzymują od Boga dar nowej odpowiedzialności. Ich miłość rodzicielska ma się stać dla dzieci widzialnym znakiem tej samej miłości Boga, od której bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi”.

„Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do siebie samej, do własnego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. Trzeba, aby rodziny naszych czasów powstały! Trzeba, aby szły za Chrystusem!”

„Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny… Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje”.

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”.

„Poprzez modlitwę we wspólnocie rodzin zapraszamy Chrystusa, aby był pośrodku nas: małżonków, rodziców, dzieci”.

Informacje

II DNI PAPIESKIE

Podajemy program II Dni Papieskich w naszej parafii.