Piuska św. Jana Pawła II

Nasza parafia, na czas jubileuszu 100 lecia urodzin św. Jana Pawła II, wzbogaciła się o wspaniały dar – piuskę Ojca św. Jana Pawła II. Została ona wypożyczona od parafii św. Floriana w Krakowie.

            Historia tej cennej „relikwii” jest bardzo ciekawa. Otóż, ówczesny proboszcz parafii św. Floriana, ks. Jan Czyrek w listopadzie 2004r. został zaproszony na prywatną kolacje do Ojca świętego  Jana Pawła II. Udając się tam zabrał ze sobą z księgi umarłych parafii św. Floriana odpis dotyczący śmierci dziadka św. Jana Pawła II, a ojca mamy – Feliksa Kaczorowskiego.
W Książce ks. Andrzeja Scąbra pt. „Boży chwat. Ks. dr Karol Wojtyła
w parafii św. Floriana w Krakowie (1949-1951)„, czytamy: „Mało kto wie, że
z parafią św. Floriana związani byli dziadkowie św. papieża. Dziadek Feliks Kaczorowski, ojciec mamy (Emilii)  mieszkał w parafii św. Floriana przy
ul. Długiej. W księdze zmarłych (Liber defunctorum) zachował się zapis potwierdzający ten fakt. Dziadek przyszłego wikariusza parafii św. Floriana ks. dr Karola Wojtyły, Feliks Kaczorowski ur. 1849 roku w Miechowie, był
z zawodu rymarzem, mieszkał przy ul. Długiej 59, zmarł 19 sierpnia 1908roku, w 59 roku życia, miał 9 dzieci.” (str.9 i 10) .
I taki zapis  ks. Jan Czyrek  przypomniał Ojcu świętemu, którego fakt ten,  (wg. relacji księdza J. Czyrka) bardzo wzruszył. Wtedy ofiarował do parafii św. Floriana piuskę, którą zdjął z głowy i drżąc ręką podpisał od wewnętrznej strony.

Fot. ks. Andrzej Scąber, „Boży chwat. Ks. dr Karol Wojtyła
w parafii św. Floriana w Krakowie (1949-1951)„, str. 9-10

            Ufam, że ta bezcenna pamiątka pomoże nam głębiej i pobożniej przeżywać w naszej parafii 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II.

Informacje

Medale św.JP II dla naszych parafian.

Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski przyznał dwojgu naszych parafian Medal św. Jana Pawła II. Są to zelatorzy p. Józef Możdżeń i p. Zuzanna Możdżeń. Odznaczeni