Piwonie w ogrodzie wikarego…..

            Parafia Świętego Marcina w Podwilku w czasie wizytacji Arcybiskupa Krakowskiego, Księdza Kardynała Karola Wojtyły była jak na tamte czasy parafią dużą. W skład administracyjny wchodziły  3 wioski: największy liczebnie i terytorialnie Podwilk, potem Podsarnie i Harkabuz. Posługę duszpasterską sprawował Ks. Kanonik Józef Czekaj, pełniąc funkcję proboszcza od 1958 roku (zmarł 9 marca 1981 r.). Jak na jednego księdza było wielkie wyzwanie. Posługa w konfesjonale, katecheza, nabożeństwa….  trzeba dodać, że ksiądz Józef prowadził spore gospodarstwo rolne, co wówczas było częstym sposobem utrzymania probostwa.  Na plebani  w Podwilku gościł czasem prywatnie  Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła. Znajomość ta i przyjacielska relacja  sięgała czasów studiów seminaryjnych.. Znał więc pracę i potrzeby duszpasterskie parafian św. Marcina.

            Odwiedzając w czasie pamiętnej wizytacji duszpasterskiej Harkabuz, Księdzu Kardynałowi bardzo spodobał się ogródek kwiatowy przy „niedokończonej kaplicy”, (ogrodem tym opiekowała się  Zofia Kondys, która ofiarował swoją działkę pod budowę przyszłej kaplicy), w którym obficie kwitły  piwonie! I właśnie Ksiądz kardynał zażartował, że potrzebny jest księdzu Józefowi pomocnik – wikary. Nawet on by mógł nim być, ale pod warunkiem, że miałby taki kwiatowy ogródek jak w Harkabuzie – pełen kwitnących piwonii.

            To podanie utkwiło mocno w pamięci mieszkańców Harkabuza, bo do dziś przy kaplicy rosną piękne piwonie, które przypominają o tamtej pamiętnej wizycie przeszłego świętego…. 

Informacje

43 Pielgrzymka Góralska na Jasna Górę

24 lipca 2024r. wychodzi 43 Pielgrzymka Golaska na Jasną Górę – Grupa Orawska. O godz. 10.00 w kaplicy św. Antoniego w Zimnej Dziurze Msza św.

Informacje

Odpust parafialny w harkabuzie

Uroczystość odpustowa ku czci MB Nieustającej Pomocy w kaplicy w Harkabuzie odbędzie się 23 czerwca 2024r. Sumę Odpustową o g. 11.30 odprawi i kazanie wygłosi