Poduszka dla Kardynała…

W programie wizytacji kanonicznej parafii św. Marcina w Podwilku przez Arcybiskupa Krakowskiego, Księdza Kardynała Karola Wojtyły w czerwcu 1970 roku, znalazły się odwiedziny miejscowości Podsarnie i Harkabuz, należących do tej parafii. Obyły się one w godzina popołudniowych 23 czerwca 1970 roku. Najpierw Ks. Kardynał spotkała się z mieszkańcami Podsarnia w salce katechetycznej, a następnie udał się do Harkabuza. Na granicy miejscowości przesiadł się z samochody do bryczki i w towarzystwie konnej banderii dotarł do sali katechetycznej i do niedokończonej kaplicy na roli Kierpcowej.  Tam witający go przedstawiciele mieszkańców w osobie sołtysa Józefa Sikory i Karoliny Twardosz, poprosili, aby w „punkcie katechetycznym” jak nazywano budynek niedokończonej kaplicy mogli mieć Mszę świętą. Ksiądz Kardynał zapisał to w sprawozdaniu powizytacyjnym w ten sposób: „Parafianie z obu tych miejscowości przyjmowali nas bardzo serdecznie, a w Harkabuzie prosili, aby mogła się u nich odprawiać Msza św. ? zwłaszcza ze względu na słabych i chorych, którzy nie mogą dojść do kościoła parafialnego. Ks. Proboszcz gotów jest to uczynić, a sposób omówiliśmy”. I tak tez się stało.

            W 5 dniu po tym wydarzeniu ks. proboszcz ks. Józef Czekaj odprawił pierwszą Mszę świętą co dopiero w przygotowanej „kaplicy”. Było to w Uroczystość świętych Piotra i Pawła 29 czerwca 1970 roku o godzinie 15.00. 

            Wdzięczni mieszkańcy Harkabuza postanowili osobiście podziękować swojemu Dobrodziejowi. Na jesień tego samego roku delegacja Harkabuzian w składzie: Józef Sikora – sołtys wsi i Karolina Możdżeń, udali się do Pałacu Biskupiego, na ulicę Franciszkańską 3.  Do Krakowa dotarli PKS-em. Wraz z kwiatami ofiarowali Księdzu Kardynałowi…. poduszkę z pierza, tzw. „jaśka”.

            Dar, ten został przyjęty z wielką radością. Podobno ofiarowany „jasiek” towarzyszył Księdzu Kardynałowi aż do Rzymu… Może i jest coś z prawdy w tym podaniu, a może został on podarowany jakiemuś biednemu, co często zdarzało się czynić przyszłemu świętemu.

Informacje

Medale św.JP II dla naszych parafian.

Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski przyznał dwojgu naszych parafian Medal św. Jana Pawła II. Są to zelatorzy p. Józef Możdżeń i p. Zuzanna Możdżeń. Odznaczeni