Modlitwą przygotowujemy się do Wielkiego Postu.

Nabożeństwo 40-godzinne. Zgodnie z tradycja przez nabożeństwo 40-godzinne przygotowujemy się do Wielkiego Postu. W naszej parafii adoracja Najświętszego Sakramentu trwać będzie przez kolejne 2 niedziele (23.II i 02.III) od sumy do godz. 15.00. W indywidualnej modlitwie prosić będziemy o dobre przeżycie Wielkiego Postu, w intencji rekolekcji i ks. Rekolekcjonisty, o dobre przygotowanie się do kanonizacji […]

Triduum Paschalne w naszej parafii.

Nabożeństwa Triduum Paschalnego w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczynają się o godz.17.00. W Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej i adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 21.00. W Wielki Piątek – Droga Krzyżowa o 16.15 a o po niej Adoracja Krzyża i adoracja Pana Jezusa w Grobie do 24.00. W Wielką Sobotę – liturgia […]