Adwent – przyjdź Panie, bo czekamy…

Rozpoczęliśmy adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana. Roraty odprawiane są codziennie o 6.45. Tematem rozważań na tegorocznych roratach będzie hasło: „Poszli w ciemno za Światłem”. Razem z Małym Gościem Niedzielnym będziemy poznawać ludzi świętych, którzy zaufali Bogu i poszli za Nim „w ciemno”. Tego roku nauczymy się także piosenki, która pomagać będzie nam w […]