Przybądź Panie, bo czekamy….

Rozpoczynamy adwent…  Tak jak kiedyś ludzie czekali na przyjście obiecanego Zbawiciela, tak my przez liturgiczny czas adwentu przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia i na ponowne przyjście Pana na końcu czasów. Roraty odprawiamy o 6.45 , na których  razem z Małym Gościem Niedzielnym będziemy  rozważać temat: „Tyle masz, ile dasz – uBoga droga”. Będziemy poznawać […]

Nasze roraty – 2012- Poszli w ciemno…

Powoli dobiegają końca tegoroczne roraty. Przeżywaliśmy je razem z Małym Gościem Niedzielnym pod hasłem „Poszli w ciemno za światłem”.  Spotykaliśmy się ze świętymi, którzy zaufali Pan Jezusowi i poszli za Nim. …w ciemno. Oto kilka zdjęć z naszych wspólnych spotkań na Mszy Świętej roratniej.  (Zobacz zdjęcia)

Adwent – przyjdź Panie, bo czekamy…

Rozpoczęliśmy adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana. Roraty odprawiane są codziennie o 6.45. Tematem rozważań na tegorocznych roratach będzie hasło: „Poszli w ciemno za Światłem”. Razem z Małym Gościem Niedzielnym będziemy poznawać ludzi świętych, którzy zaufali Bogu i poszli za Nim „w ciemno”. Tego roku nauczymy się także piosenki, która pomagać będzie nam w […]