Zagrody nasze widzieć przychodzi.

widok z balonuW Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało, w procesji eucharystycznej przejdziemy do 4-ech ołtarzy, by uwielbić Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i wyznać naszą wiarę w Jego prawdziwą obecność wśród nas pod postaciami chleba i winna.

W Liście apostolskim na Rok Wiary, PORTA FIDEI, papież Benedykt XVI napisał: „Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni 
i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją… Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej 
i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary” (por. PF 9).

Msza św. o godz. 10.00 a po niej procesja eucharystyczna. (zobacz zdjęcia).

Informacje

Boże Ciało w naszej parafii.

Trasa procesji Bożego Ciała w tym roku będzie w Harkabuzie: od kaplicy na granicę w stronę Raby Wyżnej i z powrotem do kaplicy. I ołtarz