Litania do św. Rozalii

Św. Rozalia uznawana jest za patronkę broniącą przed epidemiami, chorobami zakaźnymi, przed „morowym ” powietrzem. Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami,Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami,Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami,Święta Maryjo […]