I KOMUNIA ŚWIĘTA

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, i nie zabraniajcie im” (Mt 10,14). Kościół łaciński, który dopuszcza do Komunii św. dzieci po osiągnięciu przez nie odpowiedniego wieku zapowiada przejście od chrztu do następnego etapu – czyli Eucharystii w ten sposób, że prowadzi ochrzczone dziecko do ołtarza dla odmówienia tam modlitwy „Ojcze nasz” (KKK1244)

Spotkania dla dzieci z udziałem rodziców przed I Komunią Św.

a) wrzesień – spotkanie organizacyjne,

b)  1 października – poświęcenie i wręczenie różańców,

c) 8 grudnia – poświecenie i przekazanie dzieciom medalików

d) kwiecień  – poświecenie i rozdanie modlitewników

Termin I Komunii św. w naszej parafii:

I niedziela maja – dzieci ze szkoły w Harkabuzie – kaplica w Harkabuzie

II niedziela maja – dzieci ze szkoły w Podsarniu –  kościół parafialny