Zarys powstania parafii i budowy nowego kościoła w Podsarniu p.w. bł. Jana Pawła II

Podsarnie i Harkabuz to jedne z najstarszych miejscowości na terenie Orawy, powstałe pod koniec XVI wieku. Wioski te przez niespełna 400 lat należały do Parafii p.w. Św. Marcina w Podwilku. Historia przekazuje współczesnym wiele faktów świadczących o odważnej i ofiarnej obronie wiary w burzliwych dziejach pogranicza polsko- węgierskiego. Idea budowy kościoła była ciągle żywa w kolejnych pokoleniach i wydawała się być ciągle niespełnionym marzeniem. Kolejne wojny oddalały w czasie ideę tej budowy.

Pierwsza próba wybudowania przez mieszkańców kaplicy w Harkabuzie spotkała się z brutalną reakcją władz komunistycznych, które nakazały jej rozbiórkę.

Przełomowym momentem w staraniach o budowę podstaw nowej wspólnoty okazała się wizytacja duszpasterska Parafii Podwilk przez Księdza Kardynała Karola Wojtyłę, który przyjechał do Harkabuza 24 czerwca 1970 roku i zdecydował, że budowę kaplicy należy ukończyć i sprawować w niej niedzielną Mszę świętą.

Tymczasem w Podsarniu w 1980 roku władze gminy Raba Wyżna wyraziły zgodę, by budynek byłej szkoły podstawowej mieszkańcy zaadoptowali na salę katechetyczną i dom pogrzebowy. Służył on przez te kolejne lata aż do dzisiaj jako kaplica.

W 2000 Roku Jubileuszowym jedna z rodzin w Podsarniu (rodzina Edwarda Siarki) zdecydowała ofiarować grunty pod budowę świątyni. W grudniu 2003 roku Ks. Kardynał Franciszek Macharski wydał Dekret, w którym wyraził zgodę na przyjęcie darowizny pod budowę nowej, jak wtedy sądzono, kaplicy przez parafię Podwilk.

9 maja 2004 roku został powołany komitet budowy nowej kaplicy z udziałem ks. Proboszcza Kazimierza Guni. W jego skład weszli również: Władysław Chowaniec, Józef Jędraszczak, Marian Kraus, Edward Siarka, Jerzy Surma, Aniela Śmiech, Władysław Śmiech. Już w grudniu tego roku zostało wydane pozwolenie na budowę kaplicy.

28 maja 2006 roku Papież Benedykt XVI podczas Mszy świętej, sprawowanej na krakowskich Błoniach dokonał poświęcenia kamienia węgielnego.

19 czerwca 2006 roku Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz wydał Dekret o przejęciu inwentarza Kaplicy w Harkabuzie i ustanowił rektorat Podsarnie ? Harkabuz. Pierwszym rektorem kościoła Podsarnie ? Harkabuz został ks. Leszek Uroda, który tym samym był upoważniony do tworzenia nowej parafii i wyznaczenia jej granic.

25 czerwca 2006 roku Ks. Bp Albin Małysiak dokonał poświęcenia placu budowy, na którym mieszkańcy postawili krzyż i posadzili obok dwa symboliczne dęby.

30 lipca 2006 roku Ks. Leszek Uroda, jako rektor, odprawił pierwszą Mszę świętą w Podsarniu i Harkabuzie, a nazajutrz rozpoczęły się pierwsze prace na budowie.

Już 20 listopada 2006 roku Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz wydał kolejny Dekret erygowania parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Podsarniu ? Harkabuzie, który obowiązuje od pierwszej niedzieli adwentu, czyli 3 grudnia 2006 roku. Jest to data faktycznego powstania nowej parafii i powołania jej pierwszego proboszcza.

W ciągu kilku miesięcy 2006 roku prace przy budowie posuwają się bardzo szybko. Sprzyjająca pogoda i opóźniające się nadejście zimy jest pretekstem do narodzenia się opinii: ??nie ma zimy, bo na Orawie budują kościół.? Pierwsza Pasterka nowej wspólnoty jest wzruszającym momentem w życiu nowej parafii.

W 22 czerwca 2007 J.E. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła. Wtedy także rozpoczęła się budowa plebanii, którą ukończono w ciągu jednego roku.

Prace budowlane trwały cztery lata.

10 października 2010 roku J. Em. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski otrzymał klucze do nowego Kościoła i odprawił w nim pierwszą uroczystą Mszę święta dokonując poświęcenia nowej świątyni i oddania jej w opiekę Czcigodnemu Słudze Bożemu JP II, który kiedyś ma zostać patronem kościoła i wspólnoty parafialnej.

23 czerwca ks. Kardynał wydał dekret zmieniający nazwę parafii i nadający kościołowi i parafii patrona bł. Jana Pawła II.

22 października 2011 roku w pierwsze liturgiczne wspomnienie błogosławionego Papieża ks. bp. Jan Szkodoń odprawił pierwszy odpust parafialny. Uroczyście wprowadził relikwie bł. Jana Pawła II, poświęcił główny ołtarz z wizerunkiem Błogosławionego i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży.

Kościół w Podsarniu jest pierwszym w naszej diecezji kościołem pod wezwaniem bł. Jana Pawła II. (nie licząc Centrum JP II w Krakowie), a możliwe, że pierwszym w Polsce, zaś parafii pod wezwaniem bł. Jana Pawła II jest jedną z dwóch w naszej diecezji.