Nagroda im. św. Jana Pawła II ​

Laureaci

Wioleta Śmiech

Laureatka Nagrody w roku 2019

mgr Bogusław Kulak

Laureat Nagrody w roku 2018

mgr Anna Nowak

Laureatka Nagrody w roku 2015

mgr Monika Sarniak

Laureatka Nagrody w roku 2014

mgr Mariola Chowaniec

Laureatka Nagrody w roku 2013

mgr Michał Rutkowski

Pierwszy laureat Nagrody w roku 2012

Zgłoszenie kandydatury

Kandydatów można zgłaszać wg regulaminu poprzez poniższy formularz lub pisemnie na adres parafii.

Regulamin

Regulamin Parafialnej Nagrody im. Jan Pawła II
przyznawanej przez
Rzymskokatolicką Parafię p.w. św. Jana Pawła II w Podsarniu – Harkabuzie.
 1. JEM Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski ustanawia:„Parafialną Nagrodę im. św. Jan Pawła II – Podsarnie – Harkabuz ” .
 2. Nagroda jest przyznawana przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. bł. Jana Pawła II w Podsarniu – Harkabuzie, jako jedna, co roku.
 3. Parafialna Nagroda im. Jana Pawła II została ustanowiona w celu docenienia pracy na rzecz dobra wspólnoty Parafii św. JP II w Podsarniu – Harkabuzie oraz w uznaniu zasług za upowszechnianie nauczania i ukazywania wzoru do naśladowania w osobie Błogosławionego Papieża dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Laureatem Nagrody może być osoba indywidualna, grupa ludzi lub instytucja.
 5. Nagrodę, przyznaje Kapituła Nagrody, w skład, której wchodzą: ksiądz proboszcz parafii – ks. Leszek Uroda,- przewodniczący, członkowie: Dyrektor SP im Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu – p. mgr Danuta Siarka, i przedstawiciel parafian – p. Stefania Prokop a w kolejnych latach skład zostaje poszerzony o kolejnych laureatów.
 6. Kapituła wyłania laureata Nagrody spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu jawnym.
 7. Kandydata do nagrody może zgłosić osoba indywidualna, grupa osób, instytucja.
 8. Zgłaszający kandydata do nagrody winien uzasadnić na piśmie swój wybór.
 9. Kandydata może zgłaszać także każda osoba z Kapituły.
 10. Członkowie Kapituły dokonują oceny zgłoszonych kandydatur.
 11. Kapituła może podjąć decyzję o nie przyznaniu Nagrody.
 12. Z Nagrodą nie są przyznawane żadne środki pieniężne. Nagrodę stanowi statuetka z podobizną JPII
 13. Nagroda wręczana jest podczas uroczystości odpustowych ku czci św. JP II w kościele parafialnym w Podsarniu.
 14. Regulamin nagrody może być zmieniony na posiedzeniu Kapituły większością 2/3 głosów.
 15. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

Przewodniczący i Członkowie Rady