Przebieg budowy kościoła

31 sierpnia 2006
Rozpoczęliśmy niwelować teren pod budowę kościoła. Ogrodziliśmy teren budowy i zostały dokonane pomiary geodezyjne pod rozmieszczenie kościoła.

4 września 2006
Rozpoczęto wykopy pod stopy, ogrodzono teren budowy, przygotowano miejsca do pracy.

15 września 2006
Wylano pierwszy beton (tzw. suchy beton)

27 września 2006
Zaczęto szalować pod stopy i fundamenty, zaczęto zbrojenia.

29 września 2006
Rozpoczęto prace przy odwodnieniu terenu.

6 października 2006
Rozpoczęto szalować fundamenty.

11 października 2006
Dalsze szalowanie fundamentu pod kaplicą przedpogrzebową.

19 października 2006
Kończymy betonować ściany kaplicy przedpogrzebowej. Zostały zabetonowane fundamenty kościoła nawy głównej.

25 października 2006
Rozpoczęto drenaż wokół fundamentów, wykonano drenaż w środkowej części kościoła, rozpoczęto murować ściany działowe w kaplicy przed pogrzebowej.

8 listopada 2006
Rozpoczęto szalować pod płytę nad kaplicą przedpogrzebową.

18 listopada 2006
Szalowanie i zbrojenie płyty nad kaplicą przedpogrzebową.

24 listopada 2006
Zaczęto murować ściany kościoła na części podpiwniczonej.

5 grudnia 2006
Dalsze murowanie, zobacz jak rośnie nasz kościół.

16 kwietnia 2007
Rozpoczęcie prac przy schodach do kościoła

23 kwietnia 2007
Rozpoczęcie wykopów pod prezbiterium

Maj 2007
Szalowanie ław prezbiterium, zalewanie betonem ław. Wykonanie drenażu wokół prezbiterium Murowanie ścian kościoła na prezbiterium

Czerwiec 2007
Rozpoczęcie prac przy wykopie ław pod plebanią. Zasypywanie wykopów wokół prezbiterium

22 czerwca 2007
Wmurowanie kamienia erekcyjnego przez Ks. Kard. Stanisława Dziwisza. Kamień poświęcił Benedykt XVI na Błoniach Krakowskich podczas pielgrzymki do Polski w 2006 r.

Lipiec 2007
Wylanie ław fundamentowych. Murowanie piwnic i strop nad piwnicami. Murowanie parteru.

Sierpień 2007
Wylanie stropu drugiego murowanie poddaszy, ścian wewnętrznych. Kładzenie więźby.

Wrzesień 2007
Pokrycie dachu blachą. Zamontowanie okien w plebanii. Odwodnienie plebanii. Niwelacja terenu działki. Dokończenie murowania prezbiterium.

1 – 17 Października 2007
Murowanie ścian zewnętrznych kościoła, wylewanie pierwszych wieńcy i słupów nośnych.

02 – 14 Stycznia 2008
Mieszkańcy w tych dniach dokonali zrywki drzewa na więźbę dachową kościoła.

Kwiecień 2008
Rozpoczęto dalsze murowanie murów kościoła (potrwają do listopada 2008)

Maj 2008
Plantowanie terenu koło kościoła: parking, drogi dojazdowe

29 Wrzesień 2008
Postawienie konstrukcji żelaznej na dach kościoła Rozpoczęły się prace związane z budową więźby dachowej nad główną nawą kościoła.

8 Listopada 2008
Zakończono prace murarskie na murach kościoła , trwają prace ciesielskie.

15 Listopada 2008
Zakończono prace wykończeniowe przy budowie plebani , które umożliwiły ks. Proboszczowi przeprowadzkę do nowego budynku.

Grudzień 2008
Zakupiono ze środków darczyńców pokrycie dachowe kościoła.

20 kwietnia – 30 maja 2009
Krycie dachu kościoła blachą

25 maja 2009
Ustawienie wieży kościoła

Czerwiec 2009
Pierwsza wylewka na kościele i w prezbiterium Instalacja prądowa i nagłośnieniowa Instalacja wodna i cieplna

12 czerwca 2009
Została wylana asfaltowa droga dojazdowa do kościoła

23 lipca 2009
Rozpoczęcie tynkowania wewnątrz kościoła

31 sierpnia 2009
Zakończono tynkowanie kościoła

15 września 2009
Wykonano ogrzewanie podłogowe kościoła, zakończono prace przy instalacji wodnej i kanalizacyjnej

28 września 2009
Rozpoczęto prace przy wylewkach w kościele

12 października 2009
Zakończono pracę przy wylewkach w kościele

listopad 2009
Przygotowanie gontów na sufit kościoła

08 luty 2010
Rozpoczęto montaż konstrukcji sufitu kościoła Ocieplanie stropodachu kościoła Obijanie gontem sufitu kościoła

01 maja 2010
Prace wykończeniowe sufitu

31 maja 2010
Zakończono prace przy obijaniu sufitu Powieszono lampy. Pomalowano ściany kościoła

15 czerwca 2010
Rozpoczęto montaż posadzki w nawie i prezbiterium, zakrystii i chórze kościoła Prace wykończeniowe w dolnym kościele

25 lipiec 2010
Trwają wykończeniowe prace przy posadzce kościoła

wrzesień 2010
Trwają prace wykończeniowe Malowanie, wykonanie oświetlenia Wykonanie stolarki drewnianej Wykonanie ołtarzy, tabernakulum, witraży

10 października 2010
Poświecenie kościoła

październik 2011
Wykonanie głównego ołtarza
Namalowanie obrazu św. Jana Pawła II
Poświęcenie chrzcielnicy, figury Matki Bożej
Wprowadzanie relikwii bł. Jana Pawła II
Wykonanie obejścia koło kościoła i parkingu

listopad 2012
Poświęcenie i oddanie kaplicy przedpogrzebowej z chłodnią

październik 2012
Wykonanie ławek do kościoła

do 2017
Wykonanie wszystkich witraży

2016-2018
Wykonanie dzwonnicy
Ufundowanie dzwonów