Żywy Różaniec?

Róże Różańcowe

św. o. Pio

zelatorka Maria Kapuściak

MB z Lourdes

zelatorka Zuzanna Możdżeń

św. Matki Teresy z Kalkuty

zelatorka Sikora Jolanta

św. Józefa

męska  zelator Józef Możdżeń

św. Hiacynty i Franciszka

zelatorka Helena Sączek

św. s. Faustyny Kowalskiej

zelatorka Maria Jaga

św. Franciszka z Asyżu

zelatorka Czesława Harkabuz

św. Jana Pawła II

zelatorka Janina Walczak

św.o. Pio

zelatorka Aniela Skiciak

św. Joanny Beretty Molli

zelatorka Olga Gacek

bł. Karoliny Kózkówny

zelatorka Małgorzata Chowaniec

św. Franciszka z Asyżu

zelatorka Maria Makuch

bł. ks. Jerzego Popiełuszki

męska ? zelator Józef Warciak

Fragmenty listu Jana Pawła II o różańcu

1. Różaniec Najświętszej Maryi Panny

(Rosarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona wduchowości chrześcijaństwa, które ? po dwóch tysiącach lat ? nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do ? wypłynięcia na głębię ? (Duc in altum), by opowiadać światu, a nawet ?wołać? o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu, jako ? drodze, prawdzie i życiu ? (J 14, 6), jako ? celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji ?.1

Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym.

W powściągliwości swych elementów skupia wsobie głębię całego przesłania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem.2 W nim odbija się echem modlitwa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzieło odkupieńcze Wcielenia, rozpoczęte wJej dziewiczym łonie. Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.