SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Potrzebne dokumenty:

Dowód osobisty, Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu). Świadectwo ukończenia nauki religii. W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

W późniejszym terminie:

Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie). Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne tylko 3 miesiące).