Czas nawrócenia i pokuty…

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki:Kaplica w Harkabuzie – g. 16.00Kościół parafialny – g. 17.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele:Kościół parafialny – g. 15.00