Niedziela ze św. JP II – 09.10.2020r.

Drugi raz przeżywaliśmy w naszej parafii „Niedzielę ze św. Janem Pawłem II”, poznając jego naukę różańcu, polecając się jego opiece i prosząc o wstawiennictwo dla całej wspólnoty parafialnej. Po każdej Mszy św. młodzież rozdawała karteczki z cytatami z nauczania św. JP II. To duchowe słowa, które pozwolą nam lepiej zapoznać się z nauczaniem naszego Patrona.

Prezentujemy niektóre z nich:

Różaniec – skarb, który trzeba odkryć
                    zob. Jan Paweł II list apostolski: Rosarium Virginis Mariae

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w naszych sercach rozbrzmiewa echo Jej „fiat.”
                                                                             (Loretto, 19 czerwca 1993 r.)

„Nic dla nas nie może być groźne ani szatan, ani świat, ani grzech – jeżeli w nas jest moc Chrystusa sposobem maryjnym”.
                                                                          (zapiski osobiste: 3 IX 1964 r.)


„Chrystus mówi: idę przygotować wam miejsce w domu Ojca
Maryja: idę przygotować wam miejsce w Sercu Syna”.
                                                                         (zapiski osobiste: 28 VI 1978 r.)

 „Ona wychowywała moje serce od najmłodszych lat”
                        (mówił papież Jan Paweł II w 1983 r – wręczając
                                  papieską różę Matce Bożej Kalwaryjskiej).

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.
                       zob. Jan Paweł II list apostolski: Rosarium Virginis Mariae

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.
                       zob. Jan Paweł II list apostolski: Rosarium Virginis Mariae

„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem”
                                   Jan Paweł II (29 października 1978 roku)

O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia
                       zob. Jan Paweł II list apostolski: Rosarium Virginis Mariae

„Maryja w swoim sercu zachowywała i rozważała wspomnienia o Jezusie, i wyryte w Jej duszy, towarzyszyły Jej w każdej okoliczności, sprawiając, że powracała myślą do różnych chwil swego życia obok Syna. To te wspomnienia stanowiły niejako 'różaniec’, który Ona sama nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia”.
                    zob. Jan Paweł II list apostolski: Rosarium Virginis Mariae

Różaniec wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. 
                       zob. Jan Paweł II list apostolski: Rosarium Virginis Mariae


Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna. 
                        zob. Jan Paweł II list apostolski: Rosarium Virginis Mariae


Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowanej do kontemplowania oblicza Chrystusa …  litanijne powtarzanie pozdrowienia anielskiego 'Zdrowaś Maryjo’, przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi …
Istotnym znamieniem duchowości chrześcijańskiej jest wysiłek ucznia, by upodabniać się coraz bardziej do swego Mistrza. Na duchowej drodze różańca, opartej na nieustannym kontemplowaniu – razem z Maryją – Chrystusowego oblicza, ten wymagający ideał upodabniania się do Niego jest osiągany przez obcowanie, które moglibyśmy nazwać przyjacielskim. 
                       zob. Jan Paweł II list apostolski: Rosarium Virginis Mariae

Informacje

I parafialne czytanie Pisma Św.

W ramach 16 Tygodnia Biblijnego, który przeżywamy w tym tygodniu , zapraszamy na I Parafialne Czytanie Pisma Świętego. Rozpoczynamy we środę 17 kwietnia 2024r. od

Informacje

Czytanie pisma św. w naszej parafii.

W ramach 16 Tygodnia Biblijnego, który obchodzimy od 14 do 20 kwietnia tego roku, będziemy wspólnie czytać fragmenty Pisma św. we środę 17 i czwartek