BIERZMOWANIE

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie; ścisłej jednoczy nas z Chrystusem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą wieź z Kościołem; udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża” (KKK 1303). Sakrament bierzmowania udzielany jest przy końcu 3 klasy gimnazjum lub na początku pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole. Dodatkowym, koniecznym uzupełnieniem są spotkania z bierzmowanymi   przy parafii zamieszkania. (z dekretu Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza w sprawie organizacji i funkcjonowania katechezy parafialnej – 30 października 2006). „Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysły przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK1309). „Przyjmując bierzmowane, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do Ducha Świętego” (KKK1310). Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów. (KKK1311).

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania w naszej parafii odbywa się:

dla klas VII i VIII SP i III GM w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej, i dla kl.  III GM katecheza w salce w środy o 16.30 – (od 2-go półrocza).  

Triduum do św. Stanisława Kostki w ramach Tygodnia Wychowania.

Informacje na katechezie.

Spotkanie rodziców kandydatów do Bierzmowania

  •  po Mszy św. wieczornej w kościele – według harmonogramu podanego przez ks.Proboszcza