Wielki Tydzień w naszej parafii

Niedziela Palmowa – 10.04.2022  r.
Poświęcenie Palm:    10.00 – Harkabuz 11.15 – Podsarnie

Wielki Czwartek – 14.04.2022 r. –  kaplica w Harkabuzie
Godz. 18.00 – Msza Święta – Pamiątka Ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy – do 22.00

Wielki Piątek – 15.04.2022 r.
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od 7.00 – 15.00 w Harkabuzie
Godz. 17.30 – Droga Krzyżowa – Kościół Parafialny
Godz. 18.00 – Nabożeństwo Adoracji Krzyża – Kościół Parafialny
A
doracja Pana Jezusa w Grobie do 24.00
22.00– adorację prowadzi młodzież z KSM-u

Wielka Sobota – 16.04.2022 r. – Kościół Parafialny
Adoracja Pana Jezusa w Grobie od 7.00 do 17.00
Poświęcenie Pokarmów: 9.00 i 11.00 – Podsarnie 10.00 – Harkabuz
Godz. 18.00 – Nabożeństwo poświecenia ognia i wody.
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych  (przynosimy świece)

Wielka Niedziela – 17.04.2022 r.
Rezurekcja –  6.00 – Kościół Parafialny
Msza Święta – 10.00 – Harkabuz 11.00 – Kościół Parafialny

Informacje

Wielki Tydzień w naszej parafii

Niedziela Palmowa – 10.04.2022  r.Poświęcenie Palm:    10.00 – Harkabuz 11.15 – Podsarnie Wielki Czwartek – 14.04.2022 r. –  kaplica w HarkabuzieGodz. 18.00 – Msza Święta –