Alelluja! Jezus żyje!

koszyk1 Drodzy Parafianie i Goście!

Zmartwychwstały Pan prowadzi nas po drogach wiary, a dziś powstał z grobu, pokonał śmierć, szatana, grzech i woła – Wierzcie mocno,” Jam zwyciężył świat”!

Na ten czas przeżywania prawdy zmartwychwstania życzę Wam, by światło pustego grobu umacniało Wasza wiarę, a przeżywany w Kościele Rok Wiary stał się czasem pewności, że idąc za Nim wybraliśmy dobrze.  Życzę, aby radość tych dni umniejszyły Wam smutki, zwątpienia i trudy codziennego życia.

Radosnych i dobrych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

ks. Leszek Uroda – proboszcz

Zobacz zdjęcia z Triduum Paschalnego 2013r.

Informacje

II DNI PAPIESKIE

Podajemy program II Dni Papieskich w naszej parafii.